Tak / Takbyten / Takläggning / Allt om tak

Takläggarbranschen

Företagare som är verksamma som takläggare finns i olika storlekar och sammansättningar. Medelstora och stora aktörer har fördelen att man har relativt många anställda och därför har möjligheten att acceptera uppdrag av alla slags storlekar. På grund av sin storlek har man också ofta kompetens inom många olika takläggningstekniker och materialexpertis. Mindre arbeten för takläggare är vanligtvis renovering eller nybyggnation av privatpersoners villor, radhus eller mindre hyreshus. Större uppdrag utgörs i sin tur av större byggnader som används som hyreshus eller bostadsrätter, men även samhällsviktiga byggnader som sjukhus och skolor. Företags kontorsfastigheter och andra verksamhetsbyggnader är också en del av de större uppdragen. På grund av sin storlek har framförallt de riktigt stora takläggningsbolagen oftast verksamhet över hela landet, och delar därför upp sin verksamhet i filialer baserade på geografiska områden, exempelvis Skåne.

Några av de viktigaste komparativa fördelarna för större och välkända takläggarfirmor är att de utgör en attraktiv arbetsgivare för riktigt kompetenta medarbetare, och kan tack vare detta erbjuda sina kunder en hög grad av servicekvalitet. De mindre takläggarfirmorna är oftast ägda av familjer och vars verksamhet ofta sträcker sig flera årtionden tillbaka. Firmorna av denna typ går vanligtvis i arv mellan generationer, där den äldre lär upp den yngre innan övertagandet. På grund av den långa verksamhetstiden har de stark lokal anknytning, vilket också utgör en av de komparativa fördelarna då befolkningen på verksamhetsorten vet att det är ett företag att lita på. Man utvidgar inte sällan verksamhetsområdet till omnejden för att säkra intäkter. Nackdelen för mindre takläggare är att personalstyrkan ofta är relativt liten i förhållande till de riktigt stora firmorna. På grund av detta har man inte samma möjlighet att acceptera de största uppdragen på grund av oförmåga att fullgöra uppdraget på tillräckligt kort tid.

Beaktningspunkter vid anlitning av takläggare

Människor som bor i äldre hus har tendens att skjuta på takrenoveringen så långt det bara går, det vill säga tills det nuvarande taket är helt uttjänat. Dessa husägare är däremot sällan medvetna om riskerna förknippad med dröjsmål av takutbyte. Äldre tak består oftast av betongpannor som tar stryk av väderförhållanden under tidens lopp. När detta sker börjar även takpappen under pannorna spricka och förtorka vilket leder till att huset inte längre skyddas från vattens negativa effekter. I värsta fall leder detta till fuktskador som är ett mycket större och kostsammare projekt än själva takbytet. Bor man i ett äldre hus är det därför ett utmärkt råd att beställa en konsultation av en professionell takläggare. Detta erbjuder många firmor gratis, dels för att få chansen att få nya uppdrag men även för att de vet att man genom detta sätt kan hjälpa människor att undvika stora problem med huset. En del äldre tak innehåller eternit som både är giftigt och miljöfarligt. Av denna anledning krävs licens för att tillåtas hantera materialet, man kan således inte som kund genomföra bytet på egen hand även om man känner att man är händig nog. I dagens miljömedvetna takläggarbransch är det i stort sett uteslutet att använda sig av eternit, varför materialet vid takrenoveringar byts ut till bättre och mer miljövänliga alternativ. Arbetar man som ansvarig för inköp av hantverkartjänster för kommun och landsting finns ytterligare punkter att ta i beaktning. Dessa utgörs framförallt av lagen om offentlig upphandling som innebär att man måste genomföra beställningen på ett speciellt sätt. Reglerna syftar till att åstadkomma kostnadsminimering givet en viss kvalitetsnivå. Till att börja med annonserar den ansvariga inköparen ut det aktuella uppdraget tillsammans med en kravspecifikation på vad som ska ingå. Därefter får intresserade takläggare räkna på uppdraget och återkomma med ett prisbud. Den firma som lämnar det lägsta budet vinner per automatik uppdraget.